İK Analizi

Çalışan Analitiği ve İş Gücü Planlaması, bir diğer adıyla HR Analytics and Workforce Planning, insan kaynakları ekibi, veriye dayalı iç görüler ile daha hızlı ve bilinçli kararlar alabilsin diye geliştirildi.

İnsan kaynakları departmanının kurumsal stratejiye uygun bir biçimde çalışmasına yardımcı olan çözüm, iş gücü ile ilişkili risklerin ve fırsatların belirlenmesi sürecinde de önemli bir rol oynar.

HR Analytics and Workforce Planning çözümü ayrıca, iş gücü yönetimi için veri odaklı bir yaklaşım geliştirmeyi sağlarken, tüm bu verileri işe alma, ücretlendirme ve yetenek yönetimi alanlarında raporlamalar yapmak için kullanır. Çalışan analitiği ve iş gücü planlaması ayrıca, çalışanları destekleyen eğitim programları oluşturma noktasında da kullanıcısına katkı sağlar.

Karmaşık bir insan kaynakları teknolojisi gerektirmeyen ve yalnızca büyük ölçekli kurumlar için değil, küçük ve orta ölçekliler için de ideal olarak kabul edilen HR Analytics and Workforce Planning ile elde edilebilecek diğer avantajlar şöyledir:
● İnsan kaynakları analitiğinin kuruma entegre edilmesi
● Yönetici desteğine ihtiyaç duyan alanlarını belirleme
● Kurum dahilinde insan kaynakları fonksiyonunun artırılması
● Tüm çalışan yaşam döngüsünün takibi
● Organizasyonun belirli bir bölümüne özgü sorunları belirleme
● İşe alım, işten ayrılma, promosyon gibi süreçlerin kolayca yönetimi
● İşe alım'da iyileştirme gerekip gerekmediğini belirleme
● Yeni eğitim yöntemlerini test etme ve yöneticilerin tamamen veya kısmen uzaktaki ekipleriyle bağlantı kurma yollarını belirleme.

BTC Uzmanlığı

SAP SuccessFactors HXM Suite için danışmanlıktan uygulamaya kadar her aşamada sunduğumuz uzmanlıkla işletmenizi çalışan deneyimine odaklanan bir kuruma dönüştürmenize yardımcı oluyoruz.
Küresel ve bulut tabanlı insan kaynakları yönetim sistemi SAP SuccessFactors HXM ile deneyim ekonomisinde rekabeti güçlendirmeyi sağlayacak araçlardan faydalanmak için BTC deneyimine güvenebilirsiniz.

İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.