BTC AMR

Enerji verilerinin okunmasının belirli bir standarda bağlanması, serbestleşen enerji piyasasında dengeleme/uzlaştırma işlemlerinin kısa zamanda ve doğru yapılması için AMR sayaç okuma sistemlerinin kurulması bir ihtiyaçtan çok zorunluluk halini almıştır.

Bu ihtiyaca göre BTC, Uzaktan Okuma ve Ölçüm Yönetim Sistemini geliştirmiş ve canlı kullanıma geçirmiştir. 


BTC AMR şunları sunar:

  • Uzak Cihaz Yapılandırması,
  • Uzak Cihaz ve Scada Okuma,
  • Ölçüm Kontrol İşlemleri,
  • Ölçüm Alarm Sistemi,
  • Ebt İşlemleri,
  • SAP Entegrasyonu…
 

İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.