BTC | BAT - Varlık Takibi

BTC | BAT Varlık Takibi, kurumlara ait tüm varlıkların hayat döngüsünü ilk satın almadan hurdaya çıkışına kadar takip edecek özel bir çözüm sunuyor.

 

BTC | BAT Varlık Takibi, belirlenen bu varlık türlerine (sandalye, cep telefonu, ölçüm cihazı, koruyucu ekipman vb.) ait varlıkların garanti bilgilerinin, lokasyonlarının, depo durumlarının ve zimmet bilgilerinin takip edilebilmesini sağlıyor. Personel bazında zimmetleme, barkodlama ve özel mobil uygulaması üzerinden sayım ile varlığın anlık durumu takip edilebiliyor.

Çözüm kapsamında SAP üzerinde takip edilecek varlık türlerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz;

● Makine ve alt parçaları,

● Duran varlıklar,

● Sarf malzemeleri,

● Seri numaralı malzemeleri,

İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.