BTC SPRING

Teknik personelin ve operatörün yaptığı çalışmalar sonucunda oluşan veriler otomatik olarak Spring'e aktarılır, sistem içinde oluşan modellemeler analiz edilir ve tüm raporlar risk ve detay ayrıntıları ile üretilir. Sistem, saha personelinin, ekranları kolayca kullanmasını ve verileri eksiksizce girmesini sağlayarak teknik süreçlerde iyileştirme fırsatı sağlar.

Spring, aynı işlemi tüm boru hatlarına uygulayan ve karar vermeyi sağlayan bir metodoloji ile oluşturmuştur. Bu metodoloji ile şebeke, bölge, sektör ve sistemin özelinde, aşağıdaki riskleri tespit eder:

  • Korozyon Risk
  • 3. Taraf Risk
  • Tasarımsal Risk
  • Operasyonel Risk
SPRING Sisteminin Temel Faydaları Nelerdir?

 

SPRING sistemi, verileri karşılaştırır, analiz eder ve güncelleme için önceki yılların sonuçlarını değerlendirir. Operatörlerin en güncel uygulamaları, optimum düzeyde kullanmalarına imkân sunan SPRING ayrıca, uluslararası standartlara uygun çalışmayı destekler. Son olarak, sistem, gerçek veya potansiyel tehditleri belirlemek, analiz etmek ve veri bütünlüğünü sağlamak gibi görevleri başarıyla yerine getirir.

ENDÜSTRİ 4.0

Endüstri 4.0 Çözümleri ile Tanışın

Dördüncü sanayi devrimini tanımlayan Endüstri 4.0, akıllı fabrikalar ve birbiri ile haberleşen üretim sistemlerini işaret eder.
Günümüzde, yerel ve bulut katmanları ile akıllı, birbiri ile bağlantılı ve güvenli cihazları; otomasyon sistemleri ve bulutta saklanan veriler ile bir araya getiren Endüstri 4.0 ile üretim süreçleri yeniden şekilleniyor. Endüstri 4.0 verimlilik artışı, hızlı ürün geliştirme, veri tabanlı hizmetlerle desteklenen katma değerli ürünler ile beraber anılmasının yanı sıra, enerji ve kaynak kullanımı optimizasyonu için benzersiz fırsatlar sunuyor.

IoT ve Endüstriyel IoT teknolojilerinin kilit bir rol oynadığı Endüstri 4.0, işletmelere üretim araçlarından aldıkları verileri daha iyi analiz etme, daha verimli sistemler kurma ve daha az maliyet ile üretim yapma imkânı tanıyor.

Endüstri 4.0 için BTC uzmanlığından destek alın


BTC Bilişim Hizmetleri’nin sunduğu SAP Leonardo platformu ve IoT çözümleri, işletmenizin dijital dönüşümü için bugünün gerekliliklerine ve geleceğin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sağlayacak yetenekler kazandırır. İhtiyaçlarınıza uygun olarak esnek bir yapıda sunulan bu çözümler, işletmenizi çevik bir yapıya kavuştururken Endüstri 4.0’ın sunduğu tüm yeniliklerden faydalanmayı sağlar.

Endüstri 4.0’ın imkânlarını, en iyi sonuçlara dönüştürmek için tüm projelerinizde, danışmanlıktan uygulamaya kadar size destek olmaya ve dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak IoT çözümlerimizle işletmenize güç katmaya hazırız.

İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.