BTC e-Dönüşüm ÜrünleriDijital dönüşüm temelde, son dönem teknolojilerin ve araçların bir kurumun tüm iş yapış şekline yansınması olarak açıklabilir. Bu türden bir dönüşümün de asıl avantaj noktası mobilitedir. Mobiliteyi - cihaz ve lokasyon fark etmeksizin bilgiye ulaşımı - mümkün kılan ise e-dönüşüm çözümleridir.


Dijital dönüşüm platformları üzerinden sağlanan uygulamalar ile, şimdi kağıt tasarrufu sağlarken finansal işlemleri daha hızlı, es

nek, usulünce ve elbette ki kolay bir şekilde tamamlamak mümkün.

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter ve e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura gibi uygulamaları da içine alan bir terim olarak tanımlanmış olan e-Dönüşüm çözümleri, hem kamu hem de özel sektör için BTC güvencesiyle sunuluyor.

Yasal zorunlulukları yerine getirirken, dijital dünyanın gücünden yararlanmak ve usüle ilişkin cezalardan kaçınmak için BTC ile yola çıkın.

e-Dönüşüm Ürünleri

e-İrsaliye

 

BTC e-İrsaliye: Çevre Dostu ve Maliyet Tasarruflu

BTC e-İrsaliye ile sevk irsaliyelerinizi dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerinize hız ve verimlilik kazandırın.
BTC e-Defter çözümü ile ticari defterler güvenli bir şekilde dijital ortama taşınır; zaman ve iş yükü anlamına gelen iş süreçleri pratik bir şekilde tamamlanır.
SAP sistemleriyle entegre çalışan e-İrsaliye uygulaması ile, sevk irsaliyeler dijital ortamda oluşturulur; arzu edilen zamanda görüntülenebilir. Böylece irsaliyelerin kaybolma riski ortadan kalkarken, kâğıt, baskı ve arşivleme gibi birçok giderden tasarruf edilir ve sevkiyat süreçleri hızlanır.

BTC e-İrsaliye çözümünün avantajları:

 • Yasal mevzuata uyum
 • Veri güvenliği
 • Çevre dostu uygulama
 • Maliyet tasarrufu
 • Erişim kolaylığı

Kimler e-İrsaliye kullanabilir?

 e-İrsaliye isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan taslak tebliğ uyarınca, e-Fatura uygulamasına dâhil olan işletmelerin 1 Temmuz 2019 itibarıyla e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur.


2018 veya izleyen hesap dönemlerinin brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
Bu zorunluluğun dışında kalan işletmeler de 487 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanan usul ve esaslara uygun şekilde, e-İrsaliye düzenleme ve iletmeye yönelik başvuru ve hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dâhil olabilir.

e-Mutabakat

 

BTC e-Mutabakat: Pratik ve Verimli BTC e-Fatura ile faturalarınızı dijital ortama taşıyarak ödeme ve tahsilat süreçlerinizin daha hızlı ve verimli olmasını sağlayın.

BTC e-Mutabakat çözümü, online tüm yazışmaları güvenli ve hızlı bir şekilde yönetmeyi sağlar. e-Mutabakat çözümünün kayıtlı e-posta özelliği sayesinde posta, telefon, faks gibi zahmetli ve zaman alan yöntemleri kullanma ihtiyacı ortadan kalkar. Tüm yazışmalar, internet üzerinden yasal, hızlı, kullanıcı dostu ve güvenli bir şekilde yönetilir.

SAP sistemleriyle entegre çalışan BTC e-Mutabakat uygulaması, müşteri veya tedarikçi olarak çalışılan firmalarla yapılan BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatlarını kolayca gönderirken; yanıtların da dijital olarak alınması ve toplanması süreçlerini kolaylaştırır

BTC e-Fatura çözümünün avantajları:

 • Hızlı ve kolay mutabakat ve kontrol süreçleri
 • Raporlara tek noktadan erişim
 • Anlık kontrol avantajı
 • Otomatik hatırlatma özelliği
 • Ekstre karşılaştırmalarında kolaylık
 • Düşük maliyet ve çevre dostu uygulama

Kimler e-Mutabakat kullanabilir?

Mutabakat süreçlerinde harcanan zamanı önemli oranda artırmak ve kaynaklarını daha verimli kullanmak isteyen tüm firmalar e-Mutabakat çözümünü kullanabilir. e-Mutabakat zorunlu değildir.

e-Fatura

 

BTC e-Fatura: Kolay ve Tasarruflu BTC e-Fatura ile faturalarınızı dijital ortama taşıyarak ödeme ve tahsilat süreçlerinizin daha hızlı ve verimli olmasını sağlayın; işletmenize maliyet tasarrufu kazandırın.

BTC e-Fatura çözümü faturalarınızı dijital ortamda oluşturmanızı sağlar. Yasal açıdan, kâğıt fatura ile aynı niteliklere sahip olan e-Fatura, faturaların elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi, saklanması, ibrazı ve raporlamasını kapsar. BTC e-Fatura çözümü ayrıca taraflar arasında faturaların güvenli bir şekilde aktarılmasına imkân sunar.


SAP sistemleriyle entegre çalışan BTC e-Fatura uygulaması zamandan tasarruf etmeyi sağlarken, faturalama maliyetlerinde de kayda değer bir düşüş görülmesine imkân tanır.

e- Fatura takibini hem kurum hem de kurumun müşterileri için kolaylaştıran BTC e-Fatura çözümü, fatura bilgilerinde son derece kolay bir şekilde değişiklik yapılabilmesi ile ihtiyaç duyulan esnekliği sağlar.

BTC e-Fatura çözümünün avantajları:

 • Maliyet tasarrufu
 • Hızlı ve verimli muhasebe süreçleri
 • Sınırsız yetkilendirme kolaylığı
 • Güvenli işlemler
 • Çevre dostu uygulama
Kimler e-Fatura kullanabilir?

Ticari firma olarak sadece Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasından yararlanabilir.


Brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler için e-Fatura kullanımı zorunludur.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükellefler e-Fatura kullanmak zorundadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler için e-Fatura kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

İnternet Aracılığı ile satış kiralama işlerine internet siteleri aracılığıyla aracılık edenler ve internet reklamları yayınlayan internet reklam hizmet aracıları e-Fatura kullanmak zorundadır.

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze - meyve ticareti yapanlar ve bavul ticareti yapan firmalar için e-Fatura kullanım zorunluluğu bulunmaktadır.
e-Arşiv

 

BTC e-Arşiv: Zaman ve Maliyet Avantajı

BTC e-Arşiv çözümüyle tüm faturalarınızı tek sistemden takip etmenin kolaylığını yaşayın; maliyetlerinizi azaltın
BTC e-Arşiv çözümü, tüm faturalarınızın elektronik ortamda hızla oluşturulmasını ve kolayca saklanmasını mümkün kılar. Bu sayede iş gücü, dağıtım, baskı ve arşivleme kalemlerinde ciddi tasarruflar sağlanır.

SAP sistemleri ile entegre çalışan BTC e-Arşiv uygulaması, e-Fatura kapsamına girmeyen müşterileriniz için kestiğiniz faturaları, e-Faturalar ile aynı sistem üzerinden takip etmeyi sağlar. Böylece fatura takibi tek bir sistem üzerinden yapılır; hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlanır.

BTC e-Arşiv çözümünün avantajları:

 • Fatura sorgulama süreçlerinde hız ve kolaylık
 • Azalan maliyetler
 • Gelen/giden faturaların güvenli bir şekilde saklanması
 • Otomatik fatura gönderimi kolaylığı

Kimler e-Arşiv kullanabilir?

İş süreçlerini hızlandırmak, kolaylaştırmak ve maliyetlerini düşürmek isteyen tüm firmalar E-Arşiv uygulamasından faydalanabilir.
e-Fatura uygulamasına dâhil olan mükellefler e-Arşiv kullanmak zorundadır.

İnternet reklamcılığı hizmet aracılığı yapanlar ve internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-Arşiv kullanımı zorunludur.
e-Arşiv uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerin, düzenleyecekleri faturaların vergiler dâhil toplam 30.000 TL'yi aşması durumunda (vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL ) e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorunludur.
e-Defter

 

BTC e-Defter: Güvenli ve Hızlı

BTC e-Defter ile, Yevmiye ve Kebir Defter kayıtlarınızı dijital ortamda oluşturmanın avantajlarından faydalanın
BTC e-Defter çözümü, ticari defterlerin güvenli bir şekilde dijital ortama taşınmasını sağlar. Bu sayede zahmetli ve zaman yükü oluşturan iş süreçleri kolay bir şekilde gerçekleşir.

SAP sistemleriyle entegre çalışan BTC e-Defter uygulaması ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgeleri dijital ortamda oluşturulur. Gelir İdaresi Başkanlığı’na hızlı ve kolay bir şekilde gönderilen bu belgeler ihtiyaç duyulan her an görüntülenebilir.

BTC e-Defter çözümünün avantajları:

 • Yasal mevzuata uyum
 • Güvenli işlemler
 • Kolay ve hızlı raporlama
 • Maliyet tasarrufu
 • Erişim kolaylığı

Kimler e-Defter kullanabilir?

Bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilir.

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan tüm firmalar, e-Fatura’ya geçişlerini izleyen yılın başında e-Defter uygulamasına geçmelidir. 2018 ya da 2019 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmalar 01.01.2021 tarihinden itibaren, 2018 yılı cirosu 10 milyon TL ve üzerinde olan firmalar 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Defter ürününe geçmelidir.

Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve sonrasındaki yıllarda bağımsız denetime tabi olan firmaların ise takip eden yılın başından itibaren e-Defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.

Mevcutta ya da ileri bir tarihte e-Defter uygulamasına zorunlu olarak giren mükelleflerin tam bölünme, birleşme veya nevi değişikliğine gitmeleri durumunda devrolan, birleşen ya da bölünme sonucunda oluşan firmalar tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı doldurmadan e-Defter uygulamasına geçmelidir.

İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.