SAP Intelligent Asset Management

SAP Asset Intelligence Network

Bulutta ekipman bilgilerini toplamayın ve izleyin.

Enterprise Asset Management'taki (EAM) yeni SAP ürünlerinin stratejik bir parçası olan SAP Asset Intelligence Network, teknik ekipman ve makine üreticilerini, operatörlerini ve hizmet sağlayıcılarını birbirine bağlamayı ve ortak bir işbirliği platformu oluşturmayı sağlar.

Teknik varlıkların yaşam döngüsüne ve bunların operasyonel desteğine ilişkin bütünsel bir bakış açısı sağlayan SAP Asset Intelligence Network, saha hizmetinde görev alanları desteklemeye; ekonomik ve teknolojik KPI'ları analiz etmeye etmeye yardımcı olur.

Tüm bunlara ek olarak, SAP Asset Intelligence Network ile ekipman takibi için merkezi bir havuz kullanılabilir ve yapılan analizlerle performansa ilişkin iç görüler elde edilir. Özellikle çok sayıda nesnenin bulunduğu teknik tesislerin ve ekipmanların yönetimi bağlamında değerli çözümler sunan SAP AIN, veri bütünlüğünü korur.
Cihazların birbiri ile konuşturulmasını sağlayan çözüm, yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML), blockchain ve big data gibi yeni nesil teknolojilerle beraber çalışır. Ürünler, varlıklar, altyapılar, filolar, araçlar, insanlar ve endüstriler arasında bir köprü görevi gören SAP AIN, nerede olursa olsun, tüm varlıkları izlemeyi, bunları analiz etmeyi ve bakımını yapmayı mümkün kılar.


SAP Asset Strategy and Performance Management

Varlık performans yönetimi sağlarken, bakım stratejinizi hiç olmadığı bir seviyeye taşıyın.

Basit bir tanım ile SAP Asset Strategy and Performance Management araçların performansını ölçmeyi, iyileştirmeyi ve bakım stratejileri geliştirmeyi sağlayarak işletmelere varlık stratejileri ve performanslarını etkili bir şekilde yönetmenin çözümünü sunar. Ekipmanlarda risk, maliyet ve performansı dengelemeyi kolaylaştırır.
Kurum dahilindeki tüm varlıkların performansını ölçmeye ve iyileştirmeye yarayan SAP Asset Strategy and Performance Management, bakım stratejilerinin geliştirilmesi noktasında değerli çözümler sunar. Öyle ki, bu çözüm ile kuruluşlar, bakım planlamasını daha kolay ve doğru bir biçimde gerçekleştirirken, tesis yöneticilerine ve güvenlik mühendislerine avantajlı bir iş süreci sunar.

Varlıklara ilişkin riskleri objektif bir şekilde değerlendirmeyi mümkün kılan SAP Asset Strategy and Performance Management ile kurum dahilindeki tüm operasyonları optimize etmek için bakım faaliyetlerini sürekli olarak izlemeyi, gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi sağlar.

 

SAP Predictive Asset Insights

Varlık kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarın.SAP Predictive Asset Insights, makine öğrenmesi ve dijital ikiz teknolojisi ile sağlık durumlarına yönelik tahmin, simülasyon ve optimizasyon sunarak araçların en iyi şekilde çalışmaya devam etmesine destek olur.

Tahmine dayalı bakımın etkin kullanımını sağlayan SAP Predictive Asset Insights, varlıkların kurum için ne kadar kritik ve değerli olduğuna bağlı olarak, kesintilerin önüne geçme noktasında değerli öngörüler sunar. Söz konusu varlıkların, devamlı olarak toplanan veriler ile değerlendirilmesini sağlayan SAP PAI, kârlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tüm bunlar, üretim varlıklarının gelecekteki kesintilerini tahmin etmeyi ve bakım önlemlerini zamanında planlamayı mümkün kılar. SAP Predictive Asset Insights, ayrıca sensörleri kendi platformuna bağlayarak, uyarılar oluşturmak için geçerli kuralları tanımlar ve veri içgörüleriyle operasyonel bakımı geliştirir. 

İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.