SAP Business Technology Platform

SAP Business Technology Platform sayesinde tüm iş süreçlerinizi dijitalleştirin. Platformda kullandığınız tüm uygulamalar için sınırsız esnekliğe sahip olun, süreçlerinizi optimize edecek en iyi sistemleri kolaylıkla oluşturun.

VUCA etkileri iş dünyasında giderek daha büyük bir baskı yaratıyor. İçinde bulunduğumuz dönemi tanımlayan değişkenlik (Volatility), belirsizlik (Uncertainty), karmaşıklık (Complexity) ve muğlaklık (Ambiguity) karşısında eski yöntemler ve yanıtlarla devam etmek artık mümkün değil. Dolayısıyla işletmelerin başarısını belirleyen temel faktörler arasında değişime sürekli uyum sağlamak, karmaşıklığa yalın çözümlerle yanıt bulmak ve belirsizlik karşısında yenilikçi yaklaşımları benimsemek yer alıyor.

Çeviklik ve değişime uyumun hızlanması için SAP işletmelere, değer zincirlerinde entegrasyonu hızlandıran, uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran ve açık bir ekosistemle işletmelerine katma değer sağlayan SAP Business Technology Platformu sunuyor.

SAP’nin Türkiye’deki ilk iş ortağı olan BTC’nin deneyimi ve uzmanlığıyla SAP Business Technology Platform yeteneklerini kurumunuza kazandırarak işletmenizde inovasyonun gücünü taşıyabilirsiniz.

 

SAP Business Technology Platform Nedir?

 

SAP Business Technology Platform, çözümlerinizi entegre etmenize; iş süreçlerinizi optimize etmenize ve ilgi çekici bir dijital deneyim oluşturmanıza yardımcı olan bir bulut platformudur.

Zengin hizmetler, araçlar, API'ler (uygulama arayüzü) ve uygulamalar sunan SAP Business Technology Platform, işletmenize iş açısından kritik ihtiyaçları çevik bir şekilde karşılamayı sağlayacak yetenekler kazandırır.

Donanım maliyeti ya da altyapı ihtiyacı olmadan değer zinciri genelinde entegrasyonu kolaylaştırıp hızlandırır; verimliliği ve üretkenliği artırır, maliyetleri azaltır ve işletmeye değişimi etkili bir şekilde yönetme becerisi sağlar.

 

SAP Business Technology Platform ile 

SAP S/4HANA, veritabanı servis olarak istendiği ölçekte kullanabilir,

İş uygulamalarının geliştirme ve entegrasyonlarını yapılabilir,

iOS ve Android uygulamalar geliştirebilir,

RPA ile süreçler otomatize hale getirilebilir.

 

IoT (nesnelerin interneti)

İşletmeler mevcut uygulamalarını geliştirebilmenin yanı sıra  IoT (nesnelerin interneti) ve büyük veride geliştirilmiş hazır uygulamaları da kullanabilir.

İş kolu ve sektöre özgü ihtiyaçları çözmek için önceden oluşturulmuş çözümler sunan açık iş ortağı ekosistemi, geliştirme için yapılan zaman, maliyet ve iş gücü yatırımlarını kayda değer ölçüde azaltır.

 

 

 

 

Kişiselleştirilmiş deneyimler sunan SAP Business Technology Platform, anlaşılır arayüzü ile farklı birimlerdeki çalışanlar tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Tüm uygulamalarda ve kanallarda ilgi çekici dijital deneyimler sunmayı kolaylaştıran SAP Business Technology Platform, entegrasyon aracılığıyla iş süreçlerini hızlandırmayı, otomatikleştirmeyi, geliştirmeyi ve uyarlamayı mümkün kılar.

İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.