SAP Process Orchestration

Özel süreç uygulamaları geliştirerek, basit iş akışlarından karmaşık uygulamalara kadar her alanda kontrolü ele almanıza destek olacak SAP Process Orchestration (SAP PO), süreçlerin daha verimli olmasına ve değişen taleplere daha hızlı yanıt vermeye yardımcı olur.

Bir kurum, sunduğu hizmete bağlı olarak tedarikçi ya da ana endüstri işletmeci veya bazen de her ikisi birden olabilir. Ancak faaliyet alanı ve sektörü ne olursa olsun iş yükünün iç ve dış operasyonlarla uyumlu biçimde entegre olması, süreçlerde doğru sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşabilmek için son derece önemlidir.

Birbirinden farklı dinamikleri olan ve bu dinamiklerin de kendi içinde farklı beklentilere göre değiştiği operasyonların, sorunsuz bir şekilde devam etmesi ise süreçlerin yapılandırılması ve entegrasyonu için güçlü bir çözüm gerektirir. SAP Process Orchestration (PO) bu kritik ihtiyaca yanıt verir.

Özel süreç uygulamalarını ve entegrasyon senaryolarını hızlı & esnek bir şekilde modellemek, uygulamak, entegre etmek ve izlemek; daha akıcı ve uyarlanabilir süreçler oluşturarak değişen taleplere daha iyi yanıt vermek için SAP Process Orchestration kullanın. Üstelik SAP’nin Türkiye’deki ilk iş ortağı olan BTC farkıyla.

SAP Process Orchestration Nedir?
SAP Process Orchestration, entegrasyon katmanı olan SAP NW Process Integration (SAP Java platformu destek aracı), iş süreçlerinizi yöneteceğiniz SAP Business Process Management, iş kurallarınızı tanımlayabileceğiniz SAP Business Rules Management ürünlerinin mükemmelleştirilmiş bir kombinasyonunu sunar. SAP Process Orchestration yazılımındaki SAP Business Technology Platform ise, süreç düzenleme katmanı olarak, süreç verimliliğini arttırmaya yardımcı olur. Bu sayede daha akıcı, uyarlanabilir süreçler oluşturarak; daha hızlı inovasyon kabiliyeti kazanmak ve değişen taleplere daha iyi yanıt vermek mümkün hale gelir.

Uygulamalar ve İşletmeler Arasında Mükemmel Uyum

İşletmelerde dâhili operasyonlarda şirket içi dinamiklerin etkisine bağlı olarak bölümler arasında bile kimi zaman farklı yazılımlar kullanılır. Örneğin üretim, planlama, satış, sevk ve depo gibi operasyonlar farklı bir yazılım ile yönetilirken, mali işler için farklı bir yazılım kullanılabilir. Bu farklı yazılımların standart yapısal bütünlüğü korunarak, veri alışverişi yapması ve belli koşullarda gerçekleşmesi ve istenen otomatik işlemleri gerçekleştirebilmesi, kullanılan sistemlerden en iyi faydayı sağlamak için önemli bir ihtiyaçtır.

Diğer taraftan bu entegrasyonlar, işletmeler arasında çok daha karmaşık ve stratejik bir öneme sahiptir. “Just in Time” (tam zamanında) teslimat gibi hayati önemi olan unsurlar, ancak işletmeler arası uygulamaların entegrasyonu ile mümkün olur. SAP Process Orchestration çözümü, B2B entegrasyon adaptörleri ile bu bağlantıları sağlayabilecek çözümleri bünyesinde barındırır.

SAP Process Orchestration, uygulamadan uygulamaya (A2A) ve işletmeler arası (B2B) entegrasyonu desteklemek için tek bir ara yazılım örneği kullanma prensibiyle akıllı entegrasyon sağlar.

İşletmenizi “Akıllı” Hale Getirin

Günümüzde çeviklik işletmelerin en önemli odak noktalarından biridir. Ancak, özellikle finansal veri gibi kritik verilerin geleneksel tablolarda tutulması, karar süreçlerindeki gecikmelerin en temel sebeplerinden biri olarak ortaya çıkar. Aynı verinin merkezi bir yapı içinde tutulmaması nedeniyle farklı birimlerde yeniden oluşturulması gibi sonuçlar, odak noktasına ulaşmada engel teşkil eder.

SAP’nin bulut tabanlı büyük veri ambarı, bellek üzerinde çalışan HANA teknolojisi, SAP Process Orchestration çatısı bünyesinde eski veya yeni tüm ERP sistemlerini konsolide ederek, en stratejik verinin hızlı kararlar için daima hazır olmasını sağlar.

SAP S/4HANA gücünü de kullanan SAP Process Orchestration çözümleri, nerdeyse ışık hızındaki veri erişiminin gücünü, süreç ve uygulama entegrasyonları ile bambaşka bir boyuta taşır. Bu sayede müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler ve çalışanlar ile gerçekleşen etkileşimden sağlanan deneyimler, operasyonlara aktarılarak işletmeye güç kazandırır.

 

 

SAP Process Orchestration Avantajlarından BTC Uzmanlığıyla Faydalanın

Düşük maliyet, yüksek verim:

Tek bir birleşik çözümde süreçler, kurallar ve entegrasyon yönetimi, maliyetleri ve geliştirme sürelerini azaltır. Bu aynı zamanda entegrasyon işleri ile sistemlerin temel işlevlerini teknik yönden ayırarak güvenlik ve verimliliğini artırır.

Artan hız ve esneklik

 İşletmelerde, farklı süreçlere oranla daha önemli olan rutin ve zaman alıcı görevler vardır. Bu görevler için gereken özel süreç uygulamalarını geliştirmek için gereken altyapı ve araçlar SAP Process Orchestration ile sağlanır.

Entegrasyon gücü

 Bir işletmenin tüm entegrasyon ihtiyaçlarını dünya standartlarında karşılamayı sağlar.
Azalan döngü süreleri. Özel süreç uygulamalarını, işletmenin beklentilerine uygun ve kısa sürede değerlendirerek iş operasyonlarının hızını ve esnekliğini artırmaya ve dolayısıyla döngü sürelerini azaltmaya imkân verir.

İşletmenizin daha hızlı bir şekilde değer yaratmasına yardımcı olabilecek SAP Process Orchestration için ihtiyaç duyduğunuz uzmanlık, hizmet ve destekler için BTC ile çalışmaya hemen başlayın.

İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.