Analitikler

Stratejik Kararları Daha Hızlı Almak için: SAP Analytics Cloud Yanınızda

İş zekâsı ve kurumsal planlama için, bulut tabanlı ve kapsamlı bir çözüm sunan SAP Analytics Cloud ile işletmenizdeki verilerin değerini ortaya çıkarın; içgörüleri eyleme dönüştürün.

Veri miktarının katlanarak arttığı günümüzde, işletmeler için artık kritik olan bu verileri toplamak değil, bunları anlamlı ve işe yarar bilgilere dönüştürmektir. Ancak, verileri, geleneksel yöntemlerle anlamlandırmaya çalışmak için ihtiyaç duyulan süreçler fazla zamana ve emeğe mâl olur. Veri yığınlarının işlenmesi ve anlamlandırılması için farklı analitik çözümlerin kullanılması ise süreçleri daha da yavaşlatarak hataya açık hale getirir. SAP, bütün analitik yetenekleri bulut tabanlı tek bir çözümde bir araya getirerek işletmelere karar alma süreçlerini etkili bir şekilde yönetmenin yolunu sunuyor.

İş zekâsı, artırılmış analitik, tahmine dayalı analitik ve işletme planlaması ile ihtiyaç duyduğunuz tüm bulut tabanlı analitik yetenekleri tek bir çözümde kullanmak ve işletmenizi verilerin gücüyle başarıya ulaştırmak için SAP Analytics Cloud çözümünden, Türkiye’deki ilk SAP iş ortağı BTC deneyimiyle faydalanın.


SAP Analytics Cloud Neler Sunuyor?
SAP Analytics Cloud tek bir bulut çözümünde çalışanları, bilgileri ve fikirleri bir araya getirerek verileri gerçek değere dönüştürmeyi sağlayacak özellikler sunar. Makine öğrenmesi ve yerleşik yapay zekadan yararlanan SAP Analytics Cloud, işletmenizdeki herkesin kritik bilgilere erişmesine, derin içgörüleri keşfetmesine ve bilinçli iş kararları almasına yardımcı olur. IT uzmanlık alanında özgü verileri ve analitiği; işletme genelinde İnsan Kaynakları, Satış ve Pazarlama, Finans, Tedarik Zinciri gibi tüm departmanlardan kullanıcıların çalışabileceği bir yapıya dönüştürür.

Bulutta veri görselleştirme ihtiyaçları için kullanışlı fonksiyonlar sunan SAP Analytics Cloud, bütçe planlama ve tahmine dayalı analitik ihtiyaçlarını da kapsar. Temel fonksiyonu veri raporları oluşturmak olan SAP Analytics Cloud, şirket genelindeki tüm kullanıcılara ve departmanlara özel raporları, kendi ihtiyaçlarına göre hazırlayabilme yeteneği sunarken platform üzerinde birlikte çalışabilme imkanını da sağlar.

İş zekâsı, tahmine dayalı analiz ve planlamayı bulut tabanlı tek bir çözümde sunan yeni nesil bir analitik çözümü SAP Analytics Cloud, verilerin görselleştirilmesi ve planlanması ile tahmin süreçlerinde doğru analizlere dayanan karar alma süreçleri sağlar.
SAP Analytics Cloud şu avantajları sunar:
● Özel veya genel bulutta esnek kurulum seçenekleri,
● 200 farklı SAP veya SAP olmayan veri kaynağına bağlanabilme,
● Üretim yaşam döngüsünün tüm aşamalarında iş zekâsı içeriğini tek bir konumdan yönetebilme,
● Neredeyse tüm iş alanları için önceden tanımlanmış içerikler,
● 1 milyona kadar kullanıcı desteği,
● Verileri buluta taşımadan bağlanabilme.

SAP Analytics Cloud Avantajlarından BTC Uzmanlığıyla Faydalanın

Veri içgörüleri:

İşletme genelindeki kullanıcıları, karar süreçlerine yönelik olarak, anında içgörüler oluşturmaları için büyük ve küçük veriler üzerinde analitik araçlarını kullanmaları için güçlendirmeyi sağlar.

Birleşmiş veri avantajı:

Tek ve güvenilir bir veri doğruluğu kaynağı oluşturmayı sağlayarak farklı veri kaynaklarının yol açtığı karmaşayı ortadan kaldırır.

Artan erişilebilirlik:

Merkezi bir konumdan daha fazla veriye ulaşmak için mevcut iş uygulamaları SAP Analytics Cloud ile entegre edilebilir. Tasarım araçları, görselleştirme ve anlamayı kolaylaştırır.Bütünleşik yapay zekâ teknolojisi sayesinde iyileştirilmiş içgörüler ve yüksek performans sunar.

Özelleştirilebilir dashboardlar:

Veriler doğrudan ilgili kişinin başlatma paneline iletilir; kullanımı kolay, özelleştirilebilen ve görsel açıdan estetik dashboardlarda görüntülenir.

İş birliğine dayalı planlama:

Planlama süreçlerinde Finans, Satış, İnsan Kaynakları ve Tedarik Zinciri gibi farklı kullanıcı gruplarının bir arada çalışmasını sağlayan SAP Analytics Cloud, güçlü yetenekleri ile bütçeyi, planları, tahminleri ve gerçekleşenleri entegre eder ve tek bir kusursuz planlama sürecinde birleştirir.

Tahmine dayalı analizler:

Zaman serileri, sınıflandırma ve regresyon gibi tahmine dayalı çeşitli senaryolar, gelecekteki iş sonuçlarının nasıl görüneceğine dair hazırlık, simülasyon ve tanımlama için veri bilimcisi uzmanlığına ihtiyaç kalmadan veri analistleri kolayca tarafından uygulanır.

Artan iş birliği ve iletişim:

İşletme genelindeki ekip üyeleri kolayca iş birliği kurabilir ve ortak raporlar hazırlayabilir. Bu süreçlere yönelik iç ve dış iletişim, sorunsuzca yürütülür.

Esneklik:

Esnek kurulum seçenekleri sayesinde daha düşük işgücü maliyeti ve daha hızlı uygulama imkânı sunar.
SAP Analytics Cloud için danışmanlıktan uygulamaya kadar her aşamada sunduğumuz çözümler ile işletmenizi başarıya taşıyacak stratejik kararları, veriye dayalı olarak almanıza yardımcı oluyoruz. İş analitiği yeteneklerini bulut tabanlı tek bir çözümde bir araya getiren SAP Analytics Cloud ile işletmenizi dijital geleceğe hazırlamak için BTC deneyimine güvenin.

SAP BW/4HANA Avantajlarından BTC Uzmanlığıyla Faydalanın

Zaman ve maliyet tasarrufu:

Sadeleşmiş modelleme ve yönetim özellikleri, geliştirme harcamalarını azaltırken, farklı kanallardan gelen iş taleplerine hızla yanıt vermeye ve uygulama sürelerinin azalmasına yardımcı olur.

ETL:

 ETL (Extract, Transform and Load-Ayıklama, Dönüştürme ve Yükleme) işlemleri, Veri Ambarı uygulamalarının en kritik ve deneyim gerektiren süreçlerinden biridir. BTC uzmanları bu yapının ETL adımının en iyi biçimde yapılandırılmasını sağlar.

Verimlilik:

SAP BW/4HANA’nın yeni sürümü ile kokpit arayüzü tüm işlevleri bir arada sunar. Sezgisel kullanıcı deneyimi ve modern arayüz, verimliliği artırır.

Hız:

SAP’nin, bellek üzerinde veri işleyen HANA teknolojisi sayesinde, gerçek zamanlı ve yüksek hacimli veri işleme için bekleme süresi azalır. Akıllı otomasyon ile süreçler hızlanır.

Esneklik:

SAP BW/4HANA, masaüstü bilgisayarlarda,dokunmatik ekranlı cihazlarda ve herhangi bir tarayıcıda çalışabilir. Bu sayede, bir BW/4HANA yöneticisi, akıllı telefonundan çalıştırdığı bir işlemin başarılı olup olmadığını ve verilerin son kullanıcılara teslim edilip edilmediğini kolayca kontrol eder.
Gerçek zamanlı ve analitik işleme ortamları için tasarlanmış tek bir veri ambarı çözümü sunan SAP BW/4HANA ile, geçmiş verileri canlı verilerle bağlama, anında analiz ve karar alma süreçleri ile işletmenize güç katmak için BTC uzmanlığına güvenin.
SAP BW/4HANA ile Gerçek Zamanlı İş Analitiğinin Gücünü Keşfedin

SAP BW/4HANA, işletme genelinde verileri birleştirerek verilerin tutarlı bir görünümünü elde etmeyi sağlar; pazardaki değişimlere ve ihtiyaçlara hızlı bir şekilde yanıt vermeyi mümkün kılar.

İşletmeler stratejilerini, büyük ölçüde öngörülerine göre belirler. Öngörülerin isabetli olmasında ise geçmiş deneyimlerin iyi analiz edilebilmesinin önemli bir rolü vardır. Ancak geçmiş deneyimlere dair verilerin yüksek miktarlarda olması, buna yüklü miktardaki yeni verilerin de hızla eklenmeye devam etmesi; bu verilerin farklı yapılar içinde dağınık olarak depolanması, güçlü veri analizlerinin önünde zorlu bir engel yaratır.


Bu kadar fazla veriyi anlamlı birer bilgiye dönüştürmek üzere bir araya getirmek ve ardından analiz etmek son derece zahmetli bir süreçtir. SAP BW/4HANA ise bu sorunu tamamen ortadan kaldırır.


SAP BW/4HANA ile gerçek zamanlı içgörüler elde etmek ve yeniliklere hızla uyum sağlamak için SAP’nin Türkiye’deki ilk iş ortağı BTC’ye güvenin.

SAP BW/4HANA: Yeni Nesil Veri Ambarı Çözümü

SAP BW/4HANA (SAP Business Warehouse), SAP HANA’ya dayanan bir veri deposu çözümü sunar. SAP’nin İş Teknolojisi Platformu’nun şirket içi veri ambarı katmanı olarak verilerin tutarlı ve üzerinde uzlaşılmış bir görünümünü elde etmek için, işletme genelinde verileri birleştirmeye olanak tanır. 

Yeni nesil veri ambarı çözümü olarak, SAP uygulamalarından veya Oracle, SQL, Excel, Access gibi üçüncü parti uygulamalardan gelen, ayrıca yapılandırılmamış, jeo-uzamsal veya Hadoop tabanlı tüm verilerin anlamlı bilgiye dönüşümünü sağlayacak çözümleri SAP BW/4HANA bir bütün olarak sunar.


SAP BW/4HANA’nın Temel Özellikleri

 • Bulutta ve kurum içinde kullanım,
 • Sadeleştirilmiş modelleme ve yönetim,
 • SAP ve SAP dışı uygulamalarla entegrasyon,
 • Sezgisel kullanıcı deneyimi,
 • raporlama yetenekleri,

SAP BW/4HANA’nın sağladığı verimlilik ve çeviklik sayesinde, öngörüler süratle iş akışlarına aktarılabilir ve ister kurum içinde ister bulutta olsun hızlı bir şekilde operasyonlara dönüştürülebilir. SAP'nin dijital iş platformu çözümlerinden yararlanırken, bir “Büyük Veri Ambarı” ile tüm iş alanlarında dijitalleşme sağlanır. Gelişmiş analizlerle, işletmenin verimliliği en üst düzeye çıkarılır, uygulamalar ihtiyaç doğrultusunda  uyarlanabilir ve entegre makine öğrenmesiyle mevcut iş yeniden kurgulanır ve geliştirilir.

Bu platform üzerinde farklı sistemlerdeki veriler kullanılarak, işletme genelindeki Satış, Satın Alma, Planlama, Finans, İnsan Kaynakları gibi her departmana ve üst yönetime yönelik görsel ve analitik raporlama ihtiyaçları hızlı ve etkin bir şekilde karşılanır. 

 

SAP BPC ile Planlama ve Konsolidasyon Kontrol Altında

SAP BPC, planlama ve konsolidasyon için tek bir çözüm sunarak işletmelerde planlamayı hızlandırır,  uyum risklerini azaltır ve karar süreçlerini destekler.  

Finans yönetimi süreçleri, tüm işletmeler için son derece kritik olmakla birlikte, süreçleri hızlı ve hatasız yürütmek pek kolay değil. Zamanı verimli kullanmak için; alan veri birleştirme, veri doğrulama ve tutarlılık sağlama süreçleri, karmaşık Excel tabloları, uluslararası ve yerel standartlardaki değişimlere uyumluluk gibi birçok farklı konuyu hassasiyetle ele almak gerekir.
 
Plan ve tahminleri kolayca hazırlamanın, bütçe ve kapanış dönemlerini hızlandırmanın ve finansal raporlama standartlarına uyum sağlamanın yolunu ise SAP BPC (Business Planning and Consolidation/İş Planlama ve Konsolidasyon) sunar. 

SAP BPC’nin planlama, bütçeleme, tahmin ve finansal konsolidasyon yeteneklerinden faydalanarak daha iyi kararlar almak;  daha iyi iş sonuçlarına ulaşmak için SAP’nin Türkiye’deki ilk iş ortağı BTC’ye güvenebilirsiniz. 

 

SAP BPC Yetenekleri: SAP BPC İş Süreçlerini Nasıl Kolaylaştırır? 

SAP BPC ile planlama, bütçeleme, tahmin ve finansal konsolidasyon süreçleri kısa süre içinde kolayca yapılabilir. İşletmelerin normalde haftalık, aylık, yıllık gibi periyotlarda ve zahmetli çalışmalarla elde ettikleri sonuçlar yerine SAP BPC ile daha hızlı ve daha güvenilir sonuçlar alınır. 
SAP BPC yeteneklerinden işletme genelinde tüm kullanıcıların bağımsız olarak faydalanması da mümkündür. İşletmede SAP S/4HANA, SAP ERP ya da SAP dışı bir sistem kullanılıyor olması fark etmez, finans yönetimi SAP BPC ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Bütçeleme ve analizler için SAP uygulaması ile şu sorunları ortadan kaldırmak mümkündür:

 • Senkronizasyondaki yetersizlikler, 
 • Geleneksel masaüstü elektronik veri tablolarının işlevleri, 
 • Kapasite ve performans sorunları, 
 • Planlamanın tek bir yapı altında bulunmaması, 
 • Maliyet merkezinde bütçe artışı,
 • Tahmin yapmanın karmaşık ve zaman alıcı olması.

SAP BPC ayrıca, ham madde, üretim hattı kapasitesi, mevcut siparişlerin durumu, lojistik ve depolama imkânları gibi kalemlerin ilgili birimlerce konsolide edilerek bir bütün halinde planlanmasını sağlar. 

SAP BPC’nin benzersiz analiz, konsolidasyon, planlama ve raporlama gücünden isteğe bağlı olarak, Microsoft Excel gibi bir veri tablosu üzerinden yararlanmak da mümkündür. 

SAP S/4HANA Finance ile desteklenmesi halinde, SAP BPC’nin bütçe, tahmin, planlama ve konsolidasyon özellikleri rekabet gücünü artırma, iş ortakları, çalışan ve müşteri memnuniyetini yükseltme amacı ile de kullanılabilir. 

 

BTC Tecrübesi ile SAP BPC Çözümünü Deneyimleyin

Tek bir çözüm: İş planlaması ve konsolidasyon için tek ve entegre bir yazılım çözümü, zaman kazandırır ve hataları azaltır.

Kusursuz raporlar: Konsolidasyon işlemini otomatikleştirmek, hızlı ve doğru bir hizmet sunarken tüm finansal raporlama gerekliliklerini karşılamayı sağlar. 

Hız: Planlama döngülerini hızlandırmak için toplamaları, tahsisleri ve diğer manuel işlemleri otomatikleştirme imkânı sunar.

 


İster SAP ERP kullanıcısı olun ister SAP harici bir yazılımı kullanın, SAP çözümlerinin işletmenize sağlayacağı avantajları BTC danışmanlığında keşfedin!

 

İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.