ETKİNLİK AYDINLATMA BİLDİRİMİ

     
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ETKİNLİK KATILIMCISI AYDINLATMA BİLDİRİMİ 

Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞkapsamında hazırlanmıştır.

Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, katıldığınız etkinlik esnasında işlediğimiz kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve hukuka uygunluk sebepleri ile Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı nasıl kullanacağınızı işbu Aydınlatma Bildirimi ile bilginize sunuyoruz.


1.Ad-soyadı gibi kimlik verileri,

2.Cep telefonu, e-posta adresi gibi iletişim verileri,

3.Fotoğraf ve video kayıtları gibi görsel ve işitsel veriler.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi sıklıkla;

1.Çalışan adayı arama, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

2.İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

3.Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

4.Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

5.Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

6.Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.


Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir?

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda etkinlikte doldurduğunuz kayıt ve formlar ile e-posta ve telefon iletişimleri aracılığıyla sizlerden toplamaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 maddesinin c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması” ve (f) bendi uyarınca, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılarak ve gereken faaliyetler yönünden Kanun’un 5/1. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarımıza bağlı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. Maddesine göre yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz işlenme amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde ve gerekli oldukça yukarıda belirtilen amaçlarla, kanunen yetkili hizmet aracılarına ve sosyal medya hesaplarımızı yöneten iş ortaklarımız olan dijital pazarlama ve medya ajanslarına aktarılabilecektir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza yönelik taleplerinizi;

1.Geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, İçerenköy Mah. Çayır Cad.No:1/4 Partaş Center Özel İşy. 2-12-13 Ataşehir, İstanbul<< adresine göndererek,

2.Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,

3.Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle btcbilisim@hs01.kep.tr KEP adresimize göndererek,

4.İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden contact@btc-ag.com.tr adresimize e-posta ile göndererek iletebilirsiniz.


Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

Saygılarımızla,

 

BTC BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

    İletişim için

    Contact
    BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.