Geographical Enablement

SAP Geographical Enablement Framework uzamsal ve operasyonel iş verilerinin işlenmesini kolaylaştırır ve  bu sayede karar verme ve uyumluluk süreçlerine destek olur. Birleşik GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) veri katmanlarıyla zenginleştirilmiş basit, sezgisel ve harita tabanlı gezinme, karar almayı hızlandırır, çalışan performansını iyileştirir ve verimliliği artırır.

İş verilerinin SAP uygulamlarına ek olarak, coğrafi bilgi sistemleri tarafından da (GIS sistemleri) erişebilir olmasını sağlayan SAP Geographical Enablement Framework, müşteri geri bildirimlerine dayalı çeşitli iyileştirmeler de sunar. 

GIS hizmetleri tarafından sağlanan “referans katmanları” ile geometriler ve belirli özniteliklere ulaşmak mümkündür. Bu katmanlar oldukça spesifik bilgiler sağlayabilir; öyle ki, çeşitli katman grupları ile belirli bir bölgedeki işsizlik oranlarına ilişkin veriye ulaşmak oldukça kolaydır. 

Tüm bunlara ek olarak SAP Geographical Enablement Framework, SAP Business Suite’e yerleştirilebilen harita tabanlı kullanıcı birimlerine ulaşmayı da mümkün hale getirir. Bu şekilde, kullanıcılar birden çok SAP uygulamasına doğrudan haritadan erişebilir.  

İletişim için

Contact
BTC Bilişim Hizmetleri A. Ş.